Dostop do voda

Dostop do voda

Dostop do voda

Dostop do voda

Upravljanje ribištva

Praviloma imajo ribiška plovila, ki so registrirana v registru ribiških plovil EUenak dostop do vseh voda in virov EU, ki se upravljajo v okviru skupne ribiške politike. Za izvajanje ribolova je običajno potrebno dovoljenje za ribolov.

Pri pravilu enakega dostopa sta dve začasni izjemi.

  • V vodah do 12 navtičnih milj od svoje obale lahko država EU dovoli ribolov vrst in dostop do voda plovilom iz pristanišč na sosednji obali, ki v teh vodah tradicionalno lovijo ribe; plovilom, ki plujejo pod zastavo drugih držav članic v okviru obstoječih sosedskih odnosov; in plovilom, ki opravljajo ribolovne dejavnosti, navedene na seznamu uredbe o skupni ribiški politiki (Priloga I). Prednostni dostop do voda imajo praviloma plovila, ki tradicionalno lovijo ribe iz pristanišč na sosednji obali.
  • Do 100 navtičnih milj od obal najbolj oddaljenih evropskih regij se lahko dostop do voda omogoči plovilom, ki so registrirana v pristaniščih na tem ozemlju, in plovilom, ki tradicionalno lovijo ribe v teh vodah.

Ti izjemi bosta prenehali veljati konec leta 2022.