Dostęp do wód

Dostęp do wód

Dostęp do wód

Dostęp do wód

Zarządzanie rybołówstwem

Ogólnie rzecz biorąc, statki rybackie zarejestrowane w unijnym rejestrze floty rybackiej mają takie same prawa w zakresie dostępu do wszystkich wód UE oraz do zasobów zarządzanych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa. Zezwolenie na połów uzyskuje się zazwyczaj na podstawie licencji połowowej.

Istnieją dwa tymczasowe wyjątki od zasady równego dostępu.

  • W pasie wód rozciągającym się do 12 mil morskich od brzegu państw członkowskich UE zezwolenie na połów może zostać ograniczone przez dane państwo do statków i kutrów rybackich z pobliskich portów, tradycyjnie prowadzących połowy na tych wodach, do statków działających w ramach stosunków sąsiedzkich oraz do statków związanych z rybołówstwem, wyszczególnionych we WPRyb.(załącznik I). Ograniczenia te zazwyczaj umożliwiają preferencyjny dostęp statkom z sąsiednich portów, które od dawna prowadzą połowy na tych wodach.
  • W pasie wód rozciągającym się do 100 mil morskich od wybrzeży najbardziej oddalonych europejskich regionów dostęp może zostać ograniczony do statków zarejestrowanych w portach tych regionów oraz do statków, które tradycyjnie prowadzą połowy na tych wodach.

Wyjątki te będą obowiązywać do końca 2022 r.