Aċċess għall-ilmijiet

Aċċess għall-ilmijiet

Aċċess għall-ilmijiet

Aċċess għall-ilmijiet

Il-ġestjoni tas-sajd

Bħala reġola ġenerali, il-bastimenti tas-sajd irreġistrati fir-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-UE għandhom aċċess ugwali għall-ilmijiet u r-riżorsi kollha tal-UE li jiġu ġestiti taħt il-PKS. L-aċċess għas-sajd normalment ikun awtorizzat permezz ta' liċenzja tas-sajd.

Hemm żewġ eċċezzjonijiet temporanji għal din ir-regola ta’ aċċess ugwali.

  • Fl-ilmijiet sa 12-il mil nawtiku mill-kosti tal-pajjiżi tal-UE l-aċċess jista' jkun limitat mill-pajjiż tal-UE għall-bastimenti u s-sajd li tradizzjonalment jistadu f'dawk l-ilmijiet minn portijiet li jinsabu ħdejn xulxin, għall-bastimenti identifikati f'relazzjonijiet eżistenti ta' viċinat, u għall-bastimenti relatati mas-sajd kif elenkat fil-PKS (anness I). Dawn ir-restrizzjonijiet ġeneralment jagħtu aċċess preferenzjali għal bastimenti li tradizzjonalment jistadu f’dawk l-ilmijiet minn portijiet li qegħdin ħdejn xulxin.
  • Għall-ilmijiet sa 100 mil nawtiku mill-kosti tar-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Ewropa jista' jkun hemm restrizzjonijiet fuq l-aċċess għall-bastimenti rreġistrati fil-portijiet ta' dawn it-territorji u l-bastimenti li tradizzjonalment jistadu f'dawk l-ilmijiet.

L-eċċezzjonijiet jiskadu sal-aħħar tal-2022.