Galimybės naudotis vandenimis

Galimybės naudotis vandenimis

Galimybės naudotis vandenimis

Galimybės naudotis vandenimis

Žuvininkystės valdymas

Paprastai ES žvejybos laivyno registre registruoti žvejybos laivai turi lygias galimybes patekti į visus ES vandenis ir naudotis ištekliais, kurie valdomi pagal bendrąją žuvininkystės politiką. Naudotis vandenimis paprastai leidžiama suteikiant žvejybos licenciją.

Yra dvi laikinos šios lygių naudojimosi galimybių taisyklės išimtys.

  • Nuo ES šalių pakrančių iki 12 jūrmylių atstumu nutolusiais vandenimis atitinkamos ES šalys gali leisti naudotis tik tiems laivams, kurie tradiciškai žvejoja tuose vandenyse iš gretimų uostų, pagal esamus kaimynystės susitarimus nustatytiems laivams ir laivams, siejamiems su tam tikra žvejyba, nurodyta bendrosios žuvininkystės politikos reglamente (I priede). Šiais apribojimais paprastai naudojimosi pirmenybė suteikiama laivams, kurie tradiciškai žvejoja tuose vandenyse iš gretimų uostų.
  • Nuo atokiausių Europos regionų pakrančių iki 100 jūrmylių atstumu nutolusiais vandenimis gali būti leidžiama naudotis tik šių teritorijų uostuose registruotiems laivams ir tradiciškai tuose vandenyse žvejojantiems laivams.

Išimtys baigs galioti 2022 m. pabaigoje.