Adgang til farvande

Adgang til farvande

Adgang til farvande

Adgang til farvande

Fiskeriforvaltning

Fiskefartøjer, som er registreret i EU-fiskeflåderegisteret, har principielt lige adgang til alle EU-farvande og -ressourcer, der forvaltes under den fælles fiskeripolitik. Adgang til fiskeri bliver normalt bevilliget gennem en fiskelicens.

Dog er der to midlertidige undtagelser til reglen om lige adgang.

  • I farvandene indtil 12 sømil fra EU-landenes kyster, kan et EU-land begrænse adgangen til fiskefaretøjer, der traditionelt fisker i de pågældende farvande fra havne i området. Adgangen kan også forbeholdes faretøjer, der er registreret som led i bestående naboforhold, samt fartøjer, der har relation til det fiskeri, som den fælles fiskeripolitik foreskriver (Bilag I). Som regel giver disse begrænsninger fortrinsvis adgang til fartøjer, der traditionelt fisker i farvande fra havne i området.
  • I farvandene indtil 100 sømil fra kysterne i Europas yderste periferi, kan adgang være forbeholdt fartøjer, der er registreret i en havn på disse territorier og til fartøjer, der traditionelt fisker i de pågældende farvande.

Undtagelserne udløber i slutningen af 2022.