Достъп до води

Достъп до води

Достъп до води

Достъп до води

Управление на рибарството

Като правило риболовните кораби, регистрирани в регистъра на риболовния флот на ЕС, имат равен достъп до всички води и ресурси на ЕС, които се управляват с общата политика в областта на рибарството (ОПОР). За извършването на риболовна дейност обикновено е необходимо разрешение за риболов.

Съществуват две временни изключения от това правило за равен достъп:

  • Във водите, простиращи се до 12 морски мили от бреговете на страните от ЕС, дадена страна от Съюза може да ограничава риболова до корабите, които традиционно извършват риболов в тези води от близки пристанища, до корабите, извършващи дейност в рамките на съседски отношения, и до корабите, извършващи дейност във водите по приложение I от Регламента за ОПОР. С подобни ограничения обикновено се дава преференциален достъп на корабите, които традиционно извършват риболовна дейност в тези води от близки пристанища.
  • Във водите до 100 морски мили от бреговете на най-отдалечените региони на ЕС достъпът може да бъде ограничаван до корабите, регистрирани в пристанищата на тези територии, и до корабите, които традиционно извършват риболов в тези води.

Тези изключения могат да се прилагат до края на 2022 г.