Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Information about EU’s corona response is available on Coronavirus response: Fisheries and aquaculture

Information on funding after 2020 is available here: EU budget: Commission proposes a new fund to invest in the maritime economy and support fishing communities)

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo podpira pomorsko in ribiško politiko EU v obdobju 2014–2020.

Je eden od petih evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ki se medsebojno dopolnjujejo. Namenjeni so okrevanju gospodarstva in ustvarjanju delovnih mest v Evropi.

Sklad:

 • podpira ribiče pri prehodu na trajnostni ribolov,
 • podpira obalne skupnosti pri diverzifikaciji gospodarstva,
 • financira projekte v zvezi z zaposlovanjem in boljšo kakovostjo življenja evropskih obalnih skupnosti,
 • omogoča lažji dostop do finančnih sredstev.

Delovanje sklada

Sklad sofinancira projekte skupaj z državnimi sredstvi.

 • Vsaki državi se dodeli delež celotnega proračuna sklada glede na obseg njene ribiške industrije.
 • Država nato pripravi operativni program, v katerem določi, kako namerava porabiti dodeljena sredstva.
 • Ko Komisija program odobri, se nacionalni organi sami odločijo, katere projekte bodo financirali.
 • Nacionalni organi in Komisija so skupaj odgovorni za izvajanje programa.

Dostop do finančnih sredstev sklada

Kako preveriti upravičenost posameznega projekta do sredstev sklada:

 • Najprej se obrnite na nacionalni organ, ki je odgovoren za izvajanje operativnega programa v vaši državi.
 • Nato izpolnite ustrezno prijavo, da bo organ upravljanja preveril upravičenost vašega projekta ter njegovo skladnost z izbirnimi merili in prednostnimi naložbenimi nalogami.

EMFF implementation

More information

The European Maritime And Fisheries Fund 2014-2020

Legal texts

The Common Provisions Regulation

The Common Provisions Regulation ((EU) No 1303/2013) defines a common set of rules for all ESI funds. This includes provisions concerning conditionality, performance review, arrangements for monitoring, reporting, evaluation and eligibility rules.

Basic regulation

 • REGULATION (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)