Pescuit

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)

FEPAM este fondul UE destinat politicilor europene în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime în perioada 2014-2020.

Acesta este unul dintre cele cinci fonduri structurale și de investiții europene (fondurile ESI), care se completează reciproc și își propun să creeze condițiile necesare redresării economice a UE, generând creștere și locuri de muncă.

Fondul

 • sprijină operatorii în tranziția către un pescuit durabil
 • ajută comunitățile din zonele de coastă să își diversifice economiile
 • finanțează proiecte care creează noi locuri de muncă și îmbunătățesc calitatea vieții în regiunile de coastă ale Europei
 • facilitează accesul la finanțare.

Fonduri alocate pe stat membru

 
Mod de funcționare

Fondul este utilizat pentru a cofinanța proiecte, completând resursele din bugetul național.

 • Fiecărui stat membru i se alocă o parte din bugetul FEPAM, în funcție de importanța industriei pescuitului din țara respectivă.
 • Ulterior, autoritățile naționale întocmesc un program operațional în care precizează cum intenționează să cheltuiască banii alocați.
 • După ce Comisia aprobă programul, autoritățile naționale decid ce proiecte vor fi finanțate.
 • Autoritățile naționale și Comisia răspund împreună de implementarea programului.

Cum se poate obține finanțare prin FEPAM

Pentru a vedea dacă proiectul dumneavoastră este eligibil pentru sprijin prin FEPAM:

 • Contactați mai întâi autoritatea națională care gestionează programul operațional în țara dumneavoastră.
 • Apoi urmați procedurile relevante de solicitare a finanțării, în cadrul cărora autoritatea de management va putea verifica dacă proiectul dumneavoastră este eligibil, dacă îndeplinește criteriile de selecție și dacă reflectă prioritățile de investiții urmărite.

Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune

În decembrie 2013, pentru a maximiza eficiența fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI, care includ instrumentele financiare pentru politica de coeziune, dezvoltare rurală și pescuit), Consiliul a adoptat Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune [(UE) nr. 1303/2013]. Acesta stabilește un set comun de norme pentru toate fondurile structurale și de investiții vizând, printre altele, condițiile impuse, analizarea performanțelor, măsurile de monitorizare, raportarea, evaluarea și criteriile de eligibilitate.

Informații suplimentare

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020

Texte juridice

Regulamentul de bază

 • REGULAMENTUL (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)

Acte de punere în aplicare (regulamente și decizii)

Acte de punere în aplicare din Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC) care afectează FEPAM

Acte delegate

 

Acte delegate din Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune (RDC) care afectează FEPAM