Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)

Information about EU’s corona response is available on Coronavirus response: Fisheries and aquaculture

Information on funding after 2020 is available here: EU budget: Commission proposes a new fund to invest in the maritime economy and support fishing communities)

FEPAM este fondul UE destinat politicilor europene în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime în perioada 2014-2020.

Acesta este unul dintre cele cinci fonduri structurale și de investiții europene (fondurile ESI), care se completează reciproc și își propun să creeze condițiile necesare redresării economice a UE, generând creștere și locuri de muncă.

Fondul

 • sprijină operatorii în tranziția către un pescuit durabil
 • ajută comunitățile din zonele de coastă să își diversifice economiile
 • finanțează proiecte care creează noi locuri de muncă și îmbunătățesc calitatea vieții în regiunile de coastă ale Europei
 • facilitează accesul la finanțare.

Mod de funcționare

Fondul este utilizat pentru a cofinanța proiecte, completând resursele din bugetul național.

 • Fiecărui stat membru i se alocă o parte din bugetul FEPAM, în funcție de importanța industriei pescuitului din țara respectivă.
 • Ulterior, autoritățile naționale întocmesc un program operațional în care precizează cum intenționează să cheltuiască banii alocați.
 • După ce Comisia aprobă programul, autoritățile naționale decid ce proiecte vor fi finanțate.
 • Autoritățile naționale și Comisia răspund împreună de implementarea programului.

Cum se poate obține finanțare prin FEPAM

Pentru a vedea dacă proiectul dumneavoastră este eligibil pentru sprijin prin FEPAM:

 • Contactați mai întâi autoritatea națională care gestionează programul operațional în țara dumneavoastră.
 • Apoi urmați procedurile relevante de solicitare a finanțării, în cadrul cărora autoritatea de management va putea verifica dacă proiectul dumneavoastră este eligibil, dacă îndeplinește criteriile de selecție și dacă reflectă prioritățile de investiții urmărite.

EMFF implementation

More information

The European Maritime And Fisheries Fund 2014-2020

Legal texts

The Common Provisions Regulation

The Common Provisions Regulation ((EU) No 1303/2013) defines a common set of rules for all ESI funds. This includes provisions concerning conditionality, performance review, arrangements for monitoring, reporting, evaluation and eligibility rules.

Basic regulation

 • REGULATION (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)