Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)

Information about EU’s corona response is available on Coronavirus response: Fisheries and aquaculture

Information on funding after 2020 is available here: EU budget: Commission proposes a new fund to invest in the maritime economy and support fishing communities)

Het EFMZV is het nieuwe fonds voor het Europees beleid op het gebied van maritieme zaken en visserij voor 2014-2020.

Het is een van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen die samen door middel van groei en banen het herstel in Europa moeten aanzwengelen.

Het fonds:

 • helpt vissers bij de overgang naar duurzame visserij
 • ondersteunt kustgemeenschappen bij het diversifiëren van hun economie
 • financiert projecten voor meer nieuwe banen en een betere levenskwaliteit aan de Europese kusten
 • vereenvoudigt de toegang tot financiering

Hoe het werkt

Het fonds gaat samen met de nationale overheden projecten financieren.

 • Elk land krijgt een deel van de begroting van het fonds toegewezen, gebaseerd op de omvang van de visserijsector in dat land.
 • Elk land stelt dan een operationeel programma op, waarin staat hoe het geld zal worden uitgegeven.
 • Als de Commissie dit plan goedkeurt, mag de nationale overheid bepalen welke projecten geld krijgen.
 • De nationale autoriteiten en de Commissie zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma.

Subsidiabiliteit

Hoe weet u of uw project in aanmerking komt voor steun uit het EFMZV?

 • Informeer eerst bij de nationale autoriteit die in uw land met het beheer van het operationeel programma is belast.
 • Volg daarna de juiste aanvraagprocedure zodat de beheersautoriteit kan nagaan of uw project subsidiabel is, d.w.z. of het aan de geldende selectiecriteria en investeringsprioriteiten voldoet.

EMFF implementation

More information

The European Maritime And Fisheries Fund 2014-2020

Legal texts

The Common Provisions Regulation

The Common Provisions Regulation ((EU) No 1303/2013) defines a common set of rules for all ESI funds. This includes provisions concerning conditionality, performance review, arrangements for monitoring, reporting, evaluation and eligibility rules.

Basic regulation

 • REGULATION (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)