Il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS)

Il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS)

Il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS)

Il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS)

Information about EU’s corona response is available on Coronavirus response: Fisheries and aquaculture

Information on funding after 2020 is available here: EU budget: Commission proposes a new fund to invest in the maritime economy and support fishing communities)

Il-FEMS hu l-fond għall-politiki marittimi u s-sajd tal-UE għall-2014-2020.

Dan hu wieħed minn ħames Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE) li jikkumplementaw lil xulxin u jfittxu li jippromwovu rkupru bbażat fuq it-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi fl-Ewropa.

Il-fond

 • jgħin lis-sajjieda fit-tranżizzjoni lejn sajd sostenibbli
 • jappoġġja l-komunitajiet kostali fid-diversifikazzjoni tal-ekonomiji tagħhom
 • jiffinanzja proġetti li joħolqu impjiegi ġodda u jtejbu l-kwalità tal-ħajja mal-kosta tal-Ewropa
 • jagħmel l-aċċess għall-finanzjament aktar faċli.

Kif jaħdem

Il-Fond jintuża biex jiġu kkofinanzjati proġetti, flimkien ma’ finanzjament nazzjonali.

 • Kull pajjiż jiġi allokat sehem mill-baġit totali tal-Fond, abbażi tad-daqs tal-industrija tas-sajd tiegħu.
 • Kull pajjiż imbagħad ifassal programm operattiv, li fih jispeċifika kif ikun biħsiebu jonfoq il-flus allokati.
 • Malli l-Kummissjoni tapprova dan il-programm, ikunu l-awtoritajiet nazzjonali li jiddeċiedu liema proġetti jiġu ffinanzjati.
 • L-awtoritajiet nazzjonali u l-Kummissjoni huma responsabbli b’mod konġunt għall-implimentazzjoni tal-programm.

Kif taċċessa l-finanzjament tal-FEMS

Biex tara jekk il-proġett tiegħek hux eliġibbli għal appoġġ mill-FEMS:

 • L-ewwel iċċekkja mal-awtorità nazzjonali inkarigata mill-immaniġġjar tal-programm operattiv f'pajjiżek.
 • Imbagħad segwi l-proċeduri ta’ applikazzjoni sabiex l-awtorità ta' ġestjoni tkun tista’ tivverifika l-eliġibilità tal-proġett tiegħek u jekk jissodisfax il-kriterji rilevanti ta’ għażla u prijoritajiet ta’ investiment.

EMFF implementation

More information

The European Maritime And Fisheries Fund 2014-2020

Legal texts

The Common Provisions Regulation

The Common Provisions Regulation ((EU) No 1303/2013) defines a common set of rules for all ESI funds. This includes provisions concerning conditionality, performance review, arrangements for monitoring, reporting, evaluation and eligibility rules.

Basic regulation

 • REGULATION (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)