Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF)

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF)

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF)

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF)

Information about EU’s corona response is available on Coronavirus response: Fisheries and aquaculture

Information on funding after 2020 is available here: EU budget: Commission proposes a new fund to invest in the maritime economy and support fishing communities)

EJZF ir jūrlietu un zivsaimniecības fonds, kas darbosies no 2014. līdz 2020. gadam.

Tas ir viens no pieciem ES strukturālajiem un investīciju fondiem, kuri papildina cits citu un kuru mērķis ir veicināt izaugsmi, ekonomikas atlabšanu un nodarbinātību Eiropā.

Šis fonds:

 • palīdz zvejniekiem pāriet uz ilgtspējīgas zvejas modeli;
 • palīdz piekrastes iedzīvotājiem dažādot saimniecisko darbību;
 • finansē projektus, kuros tiek radītas jaunas darbvietas un uzlabota dzīves kvalitāte Eiropas piekrastes apgabalos;
 • padara finansējumu pieejamāku.

Kā tas strādā

Valstis jauno fondu izmanto, lai papildinātu valsts finansējumu un tā līdzfinansētu projektus.

 • Katrai valstij piešķir daļu no fonda kopējā budžeta, pamatojoties uz tās zivsaimniecības nozares lielumu.
 • Tad katra valsts sagatavo darbības programmu, kurā paskaidrots, kā tā plāno izmantot piešķirto naudu.
 • Kolīdz Komisija apstiprinājusi šo programmu, valsts iestādes var izvēlēties finansējamos projektus.
 • Valsts iestādes kopā ar Komisiju ir atbildīgas par programmas īstenošanu.

Kā saņemt EJZF finansējumu

Lai noskaidrotu, vai jūsu projekts var saņemt EJZF atbalstu:

 • vērsieties kompetentajā valsts iestādē, kuras ziņā ir darbības programmas vadība jūsu valstī.
 • Tad veiciet attiecīgās pieteikuma iesniegšanas procedūras, lai vadošā iestāde var pārbaudīt jūsu projekta piemērotību un to, vai tas atbilst attiecīgajiem atlases kritērijiem un ieguldījumu prioritātēm.

EMFF implementation

More information

The European Maritime And Fisheries Fund 2014-2020

Legal texts

The Common Provisions Regulation

The Common Provisions Regulation ((EU) No 1303/2013) defines a common set of rules for all ESI funds. This includes provisions concerning conditionality, performance review, arrangements for monitoring, reporting, evaluation and eligibility rules.

Basic regulation

 • REGULATION (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)