Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF) – tai ES jūrų ir žuvininkystės politikos 2014–2020 metų fondas.

Tai vienas iš penkių Europos struktūrinių ir investicinių (ESI) fondų, kurie vienas kitą papildo ir kuriais siekiama skatinti augimu ir darbo vietų kūrimu grindžiamą ES atsigavimą.

Fondo lėšomis

 • žvejams padedama pereiti prie tausios žvejybos,
 • pakrančių bendruomenėms padedama įvairinti savo ekonominę veiklą,
 • finansuojami projektai, skirti naujoms darbo vietoms kurti ir gyvenimo Europos pakrantėse kokybei gerinti,
 • dėl jo paraiškų teikėjams lengviau gauti finansavimą.

Kaip tai veikia?

Fondo lėšos naudojamos projektams, kuriems skiriama ir nacionalinių lėšų, finansuoti.

 • Kiekvienai šaliai atsižvelgiant į jos žvejybos pramonės dydį skiriama tam tikra viso fondo biudžeto dalis.
 • Tuomet kiekviena šalis parengia veiksmų programą, kurioje nurodo, kaip ketina lėšas leisti.
 • Komisijai šią programą patvirtinus, nacionalinės institucijos turi nuspręsti, kurie projektai bus finansuojami.
 • Už programos įgyvendinimą drauge atsakingos nacionalinės institucijos ir Komisija.

Kaip gauti EJRŽF lėšų

Norėdami sužinoti, ar jūsų projektas atitinka reikalavimus gauti EJRŽF paramą,

 • pirmiausia kreipkitės į nacionalinę instituciją atsakingą už veiksmų programą jūsų šalyje.
 • Paskui atlikite reikiamus paraiškos teikimo formalumus, kad atsakingoji institucija galėtų patikrinti jūsų projekto tinkamumą ir ar jis atitinka reikiamus atrankos kriterijus ir investicinius prioritetus.

EMFF implementation

More information

The European Maritime And Fisheries Fund 2014-2020

Legal texts

The Common Provisions Regulation

The Common Provisions Regulation ((EU) No 1303/2013) defines a common set of rules for all ESI funds. This includes provisions concerning conditionality, performance review, arrangements for monitoring, reporting, evaluation and eligibility rules.

Basic regulation

 • REGULATION (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)