Halászat

Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA)

Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA)

Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA)

Az ETHA az EU 2014–2020 közötti időszakra szóló tengerügyi és halászati politikájának végrehajtása céljából létrehozott alap.

Egyike annak az öt, egymást kiegészítő európai strukturális és beruházási alapnak, amely a növekedés és a foglalkoztatás ösztönzése révén hivatott a gazdasági fellendülést előmozdítani az Európai Unióban.

Az alap:

 • segít a halászoknak átállni a fenntartható halászatra;
 • támogatja a part menti közösségek gazdasági diverzifikációját;
 • finanszírozza olyan projektek végrehajtását, amelyek új munkahelyeket teremtenek, és javítják az európai partok mentén élő közösségek életminőségét;
 • megkönnyíti a pályázóknak a forráshoz jutást.

Pénzügyi előirányzatok tagállamok szerinti bontásban

 
Az alap működése

Az alap állami támogatással megvalósítani kívánt projektekhez nyújt társfinanszírozást.

 • Az alap teljes költségvetéséből az egyes tagországok saját halászati ágazatuk méretével arányosan részesülhetnek.
 • Mindegyik tagországnak operatív programot kell kidolgoznia, melyben ismerteti, hogyan szándékozik a rendelkezésére álló összeget elkölteni.
 • Azt követően, hogy a Bizottság jóváhagyja a programot, a tagállami hatóságok maguk dönthetnek arról, milyen projekteket finanszíroznak.
 • A Bizottság és a tagállami hatóságok közösen tartoznak felelősséggel a program végrehajtásáért.

Forrásszerzés

Szeretné tudni, hogy projektje támogatásban részesülhet-e az ETHA forrásaiból? Ha igen, a következőket kell tennie:

 • Először is forduljon ahhoz a nemzeti hatósághoz, mely hazájában az operatív program működtetéséért felelős.
 • Ezt követően a vonatkozó pályázati eljárásoknak megfelelően járjon el, hogy az irányító hatóság ellenőrizhesse, támogatható-e, illetve megfelel-e a kiválasztási kritériumoknak és beruházási prioritásoknak az Ön projektje.

A közös rendelkezésekről szóló rendelet

2013 decemberében a Tanács elfogadta a közös rendelkezésekről szóló 1303/2013/EU rendeletet, hogy maximalizálja az európai strukturális és beruházási alapok hatékonyságát (ezek az alapok tartalmazzák a kohéziós politika, a vidékfejlesztési politika és a halászati politika megvalósítását szolgáló pénzügyi eszközöket). A rendelet egységes szabályokat vezet be az európai strukturális és beruházási alapok mindegyikére vonatkozóan, köztük olyan rendelkezéseket is, amelyek a feltételrendszerrel, az eredményességértékeléssel, valamint a monitoringra, a jelentéstételre és az értékelésre vonatkozó intézkedésekkel, illetve a támogathatósági szabályokkal kapcsolatosak.

További információk

Európai Tengerügyi és Halászati Alap, 2014–2020

Jogi szövegek

Alaprendelet

Végrehajtási aktusok (rendeletek és határozatok)

 • A Bizottság végrehajtási határozata (2014. június 11.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alap forrásainak megosztott irányítása keretében a 2014 és 2020 közötti időszakban tagállamonként és évenként rendelkezésre álló összegek megállapításáról
 • A Bizottság végrehajtási határozata (2014. július 15.) a végrehajtási és ellenőrzési politikára vonatkozó uniós prioritások meghatározásáról az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében
 • A Bizottság végrehajtási határozata (2014. június 18.) (C(2014) 3975 final;a dokumentum magyar nyelvű fordítása nem áll rendelkezésre), 1. melléklet
 • A Bizottság 771/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 14.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően:
  – az operatív programokra vonatkozó modell,
  – a legkülső régiókból származó egyes halászati és akvakultúra-termékek halászata, tenyésztése, feldolgozása és piaci értékesítése során a gazdasági szereplőknél felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó tervek szerkezeti felépítése,
  – a pénzügyi adatok továbbítására vonatkozó modell,
  – az előzetes értékelési jelentések tartalma,
  – valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében benyújtandó értékelési tervre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében alkalmazandó szabályok meghatározásáról
 • A Bizottság 772/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. július 14.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében támogatott műveletek összes támogatható kiadására közpénzből nyújtott támogatások intenzitási szabályainak megállapításáról
 • A Bizottság 763/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 11.) a tájékoztatási és közzétételi intézkedések technikai jellemzői, valamint az uniós jelkép kialakítására vonatkozó utasítások tekintetében az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól
 • A Bizottság 1232/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. november 18.) a 215/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre történő hivatkozások kiigazítása érdekében történő módosításáról, valamint a 215/2014/EU végrehajtási rendelet helyesbítéséről
 • A Bizottság 1242/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. november 20.) a műveletekre vonatkozó releváns kumulatív adatok megjelenítésére alkalmazandó szabályoknak az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő meghatározásáról
  • Ennek a dokumentumnak a helyesbítését a litván, a magyar, a máltai, az olasz és a spanyol nyelvű oldalon tettük közzé.
 • A Bizottság 1243/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. november 20.) a tagállamok által nyújtandó információkra, valamint az adatigényekre és a lehetséges adatforrások közötti szinergiákra vonatkozó szabályoknak az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő meghatározásáról
  • Ennek a dokumentumnak a helyesbítését a litván, a magyar, a máltai és a spanyol nyelvű oldalon tettük közzé.
  • Amendment - Commission Implementing Regulation (EU) 2017/788 of 8 May 2017
 • A Bizottság 1362/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. december 18.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében finanszírozott operatív programok egyes módosításainak jóváhagyására vonatkozó egyszerűsített eljárás, valamint az e programok végrehajtásáról szóló éves jelentések formátuma és megjelenése tekintetében alkalmazandó szabályok meghatározásáról

A közös rendelkezésekről szóló rendeletnek az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot érintő végrehajtási aktusai

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

 

A közös rendelkezésekről szóló rendeletnek az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot érintő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusai