Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

 

Information about EU’s corona response is available on Coronavirus response: Fisheries and aquaculture

Information on funding after 2020 is available here: EU budget: Commission proposes a new fund to invest in the maritime economy and support fishing communities)

EMKR on EU:n meri- ja kalastuspolitiikkaa tukeva rahasto kaudelle 2014–2020.

Se on yksi viidestä toisiaan täydentävästä Euroopan rakenne- ja investointirahastosta (ERI), joilla pyritään edistämään talouskasvua ja työllisyyttä EU:ssa.

Meri- ja kalatalousrahasto

 • auttaa kalastajia siirtymään kestävään kalastukseen
 • tukee rannikkoyhteisöjä taloudellisen toiminnan monipuolistamisessa
 • rahoittaa hankkeita, joilla luodaan työpaikkoja ja parannetaan elämänlaatua EU:n rannikkoseuduilla
 • helpottaa rahoituksen saantia.

Rahaston toiminta

Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta myönnetään tukea hankkeille, jotka saavat myös kansallista rahoitusta.

 • Rahaston varat jaetaan EU-maiden kesken suhteessa niiden kalatalouden kokoon.
 • Kukin maa laatii toimintasuunnitelman sille varatun rahoitusosuuden käytöstä.
 • Kun komissio on hyväksynyt suunnitelman, kansalliset viranomaiset päättävät, mille hankkeille rahoitusta lopulta myönnetään.
 • Komissio ja kansalliset viranomaiset valvovat yhdessä toimintasuunnitelman toteutumista.

Miten EMKR:n rahoitusta voi saada?

Voit hakea EMKR:n rahoitusta myös omalle hankkeellesi:

 • Tarkista ensin rahoitusmahdollisuudet toimintasuunnitelman hallinnoinnista vastaavalta kansalliselta viranomaiselta.
 • Hae tämän jälkeen rahoitusta hakumenettelyn mukaisesti. Hallinnoiva viranomainen tarkistaa hankkeesi tukikelpoisuuden ja sen, onko hanke asetettujen valintaperusteiden ja investointiprioriteettien mukainen.

EMFF implementation

More information

The European Maritime And Fisheries Fund 2014-2020

Legal texts

The Common Provisions Regulation

The Common Provisions Regulation ((EU) No 1303/2013) defines a common set of rules for all ESI funds. This includes provisions concerning conditionality, performance review, arrangements for monitoring, reporting, evaluation and eligibility rules.

Basic regulation

 • REGULATION (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)