Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF)

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF)

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF)

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF)

Information about EU’s corona response is available on Coronavirus response: Fisheries and aquaculture

Information on funding after 2020 is available here: EU budget: Commission proposes a new fund to invest in the maritime economy and support fishing communities)

EHFF er fonden for EU's hav- og fiskeripolitik for 2014-2020.

Den er én af de fem europæiske struktur- og investeringsfonde, som supplerer hinanden og har til formål at fremme en job- og vækstbaseret genopretning i Europa.

Fonden

 • hjælper fiskere med overgangen til bæredygtigt fiskeri
 • hjælper kystsamfundene med at diversificere deres økonomi
 • finansierer projekter, der skaber nye job og bedre livskvalitet langs de europæiske kyster
 • gør det lettere at få adgang til finansiering.

Sådan virker det

Fonden bruges til at medfinansiere projekter sammen med national støtte.

 • Hvert land får tildelt en andel af fondens samlede budget ud fra størrelsen af sin fiskeindustri.
 • Hvert land udarbejder derefter et operationelt program, hvor de uddyber, hvordan de har tænkt sig at bruge pengene.
 • Når Kommissionen har godkendt programmet, er det op til de nationale myndigheder selv at afgøre, hvilke projekter der skal finansieres.
 • De nationale myndigheder og Kommissionen har fælles ansvar for programmets gennemførelse.

Sådan får du støtte fra EHFF

Find ud af, om dit projekt kan få støtte fra EHFF:

 • Forhør dig først hos den nationale myndighed, der er ansvarlig for forvaltningen af det operationelle program i dit land.
 • Følg derefter de relevante ansøgningsprocedurer, så forvaltningsmyndigheden kan undersøge, om dit projekt er berettiget til støtte, og om det opfylder de relevante udvælgelseskriterier og investeringsprioriteter.

EMFF implementation

More information

The European Maritime And Fisheries Fund 2014-2020

Legal texts

The Common Provisions Regulation

The Common Provisions Regulation ((EU) No 1303/2013) defines a common set of rules for all ESI funds. This includes provisions concerning conditionality, performance review, arrangements for monitoring, reporting, evaluation and eligibility rules.

Basic regulation

 • REGULATION (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)