Evropský námořní a rybářský fond (ENRF)

Evropský námořní a rybářský fond (ENRF)

Evropský námořní a rybářský fond (ENRF)

Evropský námořní a rybářský fond (ENRF)

Information about EU’s corona response is available on Coronavirus response: Fisheries and aquaculture

Information on funding after 2020 is available here: EU budget: Commission proposes a new fund to invest in the maritime economy and support fishing communities)

ENRF je  fond pro oblast námořní a rybářské politiky EU na období 2014–2020.

Je to jeden z pěti evropských strukturálních a investičních fondů (fondy ESI), které se vzájemně doplňují a přispívají k obnově růstu a vzniku pracovních míst v Evropě.

Fond

 • pomáhá rybářům přejít na udržitelný rybolov
 • podporuje pobřežní komunity v diverzifikaci ekonomiky
 • financuje projekty, jež zlepšují kvalitu života v evropských pobřežních oblastech a jejichž prostřednictvím se vytvářejí nové pracovní příležitosti
 • zvyšuje dostupnost finančních prostředků

Jak to funguje

Finanční prostředky z fondu lze použít v rámci spolufinancování projektů – je tedy nutná účast prostředků daného členského státu.

 • Každé zemi se přiděluje podíl z celkového rozpočtu fondu (podle toho, jak velké odvětví rybolovu v dané zemi funguje).
 • Každá země poté připraví operační program, kde uvede, jak hodlá finanční prostředky použít.
 • Jakmile Komise program schválí, vyberou orgány členského státu projekty, které získají finanční prostředky.
 • Za realizaci programu společně odpovídají orgány daného členského státu a Komise.

Jak získat prostředky z ENRF

Zda je možné na daný projekt získat podporu EMFF, zjistíte takto:

 • Nejprve se u vnitrostátního orgánu, který má na starost správu operačního programu ve vaší zemi, informujte, jaká jsou kritéria pro získání prostředků z fondu.
 • Poté postupujte podle pokynů pro podání žádosti. Orgán spravující operační program ověří způsobilost projektu a ověří, zda splňuje příslušná kritéria pro výběr a odpovídá investičním prioritám.

EMFF implementation

More information

The European Maritime And Fisheries Fund 2014-2020

Legal texts

The Common Provisions Regulation

The Common Provisions Regulation ((EU) No 1303/2013) defines a common set of rules for all ESI funds. This includes provisions concerning conditionality, performance review, arrangements for monitoring, reporting, evaluation and eligibility rules.

Basic regulation

 • REGULATION (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)