Evropski sklad za ribištvo (2007-2013)

Evropski sklad za ribištvo (2007-2013)

Evropski sklad za ribištvo (2007-2013)

Evropski sklad za ribištvo (2007-2013)

Evropski sklad za ribištvo (ESR) s finančnimi sredstvi pomaga ribiški industriji in obalnim skupnostim pri prilagajanju na spremenjene razmere, da bi ribiški sektor lahko na okolju prijazen način gospodarsko preživel.

Finančna podpora EU je namenjena tudi razvoju ribiških območij, denimo na Finskem. © Lionel Flageul

Proračun ESR je v obdobju 2007–2013 znašal 4,3 milijarde EUR. Finančna sredstva so na voljo vsem sektorjem ribiške industrije – ribolovu na odprtem morju in v celinskih vodah, ribogojstvu (ribe, lupinarji in vodne rastline) ter predelavi in trženju ribiških proizvodov. Posebna pozornost je zlasti namenjena tistim ribiškim skupnostim, ki so jih nedavne spremembe v ribiškem sektorju najbolj prizadele.

Projekti se financirajo na podlagi strateških načrtov in operativnih programov, ki jih pripravijo države. Evropski sklad za ribištvo ima pet prednostnih področij financiranja:

  • prilagoditev flote (denimo podpora za razrez ribiških plovil);
  • ribogojstvo, predelava in trženje proizvodov ter ribolov v celinskih vodah (denimo podpora za prehod na okolju prijazne metode proizvodnje);
  • ukrepi v skupnem interesu (denimo podpora za izboljšanje sledljivosti proizvodov in označevanja);
  • trajnostni razvoj ribiških območij (denimo podpora za razvejanje lokalnega gospodarstva);
  • tehnična pomoč za financiranje upravljanje sklada.

Več:

Uradni dokumenti

Axis 4

 

[search:European Fisheries Fund,fleet,aquaculture]
[news:42138]