Fondul european pentru pescuit (FEP) (2007-2013)

Fondul european pentru pescuit (FEP) (2007-2013)

Fondul european pentru pescuit (FEP) (2007-2013)

Fondul european pentru pescuit (FEP) (2007-2013)

Fondul european pentru pescuit (FEP) finanţează industria pescuitului şi comunităţile din zonele de coastă, pentru a le ajuta să se adapteze la condiţiile în permanentă schimbare şi să-şi consolideze poziţia economică şi durabilitatea ecologică.

În Finlanda, o parte din fondurile europene sunt folosite pentru dezvoltarea zonelor de pescuit. © Lionel Flageul

FEP dispune de un buget de 4,3 miliarde de euro pentru perioada 2007-2013. Fondurile sunt disponibile pentru toate ramurile acestui sector - pescuitul maritim şi continental, acvacultura (creşterea peştilor, a crustaceelor şi a plantelor acvatice) şi prelucrarea şi comercializarea produselor din pescuit. Se acordă o atenţie deosebită comunităţilor de pescari cel mai puternic afectate de schimbările recente din acest sector.

Proiectele primesc finanţare în baza planurilor strategice şi a programelor operaţionale elaborate de autorităţile naţionale. Finanţarea FEP se acordă în cinci domenii prioritare (axe):

  • ajustarea flotei (de exemplu, pentru transformarea în fier vechi a vaselor de pescuit)
  • acvacultură, procesare şi comercializare, pescuit continental (de exemplu, pentru trecerea la metode de producţie mai ecologice)
  • măsuri de interes comun (de exemplu, pentru îmbunătăţirea trasabilităţii sau a etichetării produselor)
  • dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit (de exemplu, pentru diversificarea economiei locale)
  • asistenţă tehnică pentru a finanţa administrarea fondului.

Informaţii suplimentare:

Documente oficiale

Axis 4

 

[search:European Fisheries Fund,fleet,aquaculture]
[news:42138]