Europejski Fundusz Rybacki (EFR) (2007-2013)

Europejski Fundusz Rybacki (EFR) (2007-2013)

Europejski Fundusz Rybacki (EFR) (2007-2013)

Europejski Fundusz Rybacki (EFR) (2007-2013)

Europejski Fundusz Rybacki (EFR) zapewnia sektorowi rybołówstwa i społecznościom nadbrzeżnym finansowanie, które ma im pomóc w dostosowaniu do zmieniających się warunków i uzyskaniu odporności na nagłe zmiany gospodarcze oraz zrównoważenia ekologicznego.

Część finansowania unijnego przeznacza się na rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa, takich jak na tym zdjęciu zrobionym w Finlandii. © Lionel Flageul

Budżet EFR na lata 2007-2013 wynosi 4,3 mld euro. O finansowanie mogą ubiegać się przedstawiciele wszystkich gałęzi tego sektora: rybołówstwa morskiego i rybactwa śródlądowego, akwakultury (chów i hodowla ryb, skorupiaków i roślin wodnych) oraz przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa. Szczególną uwagę poświęca się społecznościom utrzymującym się z połowów, które zostały najbardziej dotknięte niedawnymi zmianami w sektorze.

Projekty finansuje się na podstawie planów strategicznych i programów operacyjnych sporządzanych przez organy krajowe. Finansowanie z EFR jest przeznaczane na pięć obszarów priorytetowych (tzw. osi):

  • dostosowanie flot (np. wspieranie złomowania statków rybackich)
  • akwakultura, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu oraz rybactwo śródlądowe (np. wspieranie przejścia na metody produkcji przyjazne dla środowiska)
  • środki służące wspólnemu interesowi (np. poprawa identyfikowalności lub oznakowania produktów)
  • zrównoważony rozwój obszarów związanych z rybołówstwem (np. wspieranie dywersyfikacji gospodarki lokalnej)
  • pomoc techniczna na finansowanie administracji funduszu.

Warto przeczytać:

Dokumenty oficjalne

Axis 4

 

[search:European Fisheries Fund,fleet,aquaculture]
[news:42138]