Het Europees Visserijfonds (EVF) (2007-2013)

Het Europees Visserijfonds (EVF) (2007-2013)

Het Europees Visserijfonds (EVF) (2007-2013)

Het Europees Visserijfonds (EVF) (2007-2013)

Het Europees Visserijfonds (EVF) financiert de visindustrie en kustgemeenschappen om hen te helpen zich aan te passen aan veranderende omstandigheden in de sector, economisch sterker te staan en duurzaam te werken.

Het EU-geld voor de visserij gaat voor een deel naar de ontwikkeling van visserijgebieden hier in Finland. © Lionel Flageul

Het EVF heeft een budget van 4,3 miljard euro voor 2007-2013. Er is financiering mogelijk voor alle visserijsectoren: zeevisserij, visserij op binnenwateren, aquacultuur (de teelt van vis, schelpdieren en waterplanten) en de verwerking en afzet van visproducten. Er is speciale aandacht voor de visserijgemeenschappen die het meest getroffen worden door recente veranderingen in de sector.

Projecten worden gefinancierd op grond van strategische plannen en operationele programma's die door nationale autoriteiten worden opgesteld. Het EVF heeft vijf prioriteiten:

  • aanpassing van de vloot (bijv. steun voor de sloop van vissersboten)
  • aquacultuur, verwerking en marketing, en binnenvisserij (bijv. steun voor de overgang naar milieuvriendelijker productiemethodes)
  • maatregelen van algemeen belang (bijv. betere traceerbaarheid van producten of etikettering)
  • duurzame ontwikkeling van visgebieden (bijv. steun aan diversificatie van de lokale economie)
  • technische bijstand om de administratie van het fonds te financieren

Meer informatie

Officiële documenten

Axis 4