Europos žuvininkystės fondas (2007-2013)

Europos žuvininkystės fondas (2007-2013)

Europos žuvininkystės fondas (2007-2013)

Europos žuvininkystės fondas (2007-2013)

Iš Europos žuvininkystės fondo (EŽF) skiriama lėšų žuvininkystės pramonei ir pakrančių bendruomenėms siekiant joms padėti prisitaikyti prie kintančių sektoriaus sąlygų, tapti ekonomiškai tvirtomis ir ekologiškai tvariomis.

Dalis žuvininkystei numatyto ES finansavimo skiriama žuvininkystės regionų vystymuisi. Nuotraukoje Suomija. © Lionel Flageul

2007–2013 m. Europos žuvininkystės fondo biudžetas – 4,3 mlrd. eurų. Finansavimas skiriamas visiems pramonės sektoriams: žvejybai jūroje ir vidaus vandenyse, akvakultūrai (žuvų, moliuskų, vėžiagyvių ir vandens augalų auginimui), žuvininkystės produktų perdirbimui ir prekybai. Itin daug dėmesio skiriama žvejų bendruomenėms, kurias labiausiai paveikė naujausi pramonės pokyčiai.

Projektai finansuojami remiantis nacionalinių valdžios institucijų rengiamais strateginiais planais ir veiklos programomis. Prioritetinės finansavimo iš Europos žuvininkystės fondo kryptys yra penkios:

  • laivyno pritaikymas (pvz., parama, kai žvejybos laivai atiduodami į metalo laužą),
  • akvakultūra, perdirbimas ir prekyba, žvejyba vidaus vandenyse (pvz., parama, kuria padedama pereiti prie ekologiškesnių gamybos būdų),
  • bendro intereso priemonės (pvz., produktų atsekamumui arba ženklinimui gerinti),
  • tvarus žuvininkystės regionų vystymasis (pvz., parama, kuria padedama įvairinti vietos ekonomiką),
  • techninė parama fondo administravimui finansuoti.

Plačiau

Oficialūs dokumentai

Axis 4