Európai Halászati Alap (EHA) (2007-2013)

Európai Halászati Alap (EHA) (2007-2013)

Európai Halászati Alap (EHA) (2007-2013)

Európai Halászati Alap (EHA) (2007-2013)

Az Európai Halászati Alap (EHA) pénzügyi támogatást nyújt a halászati ágazatnak és a part menti közösségeknek. A finanszírozás abban hivatott segíteni a kedvezményezetteket, hogy sikeresen alkalmazkodjanak az ágazatban uralkodó viszonyok változásaihoz, és hogy gazdaságilag ellenállóvá, ökológiailag pedig fenntarthatóvá váljanak.

A halászati ágazatnak juttatott uniós finanszírozás egy része a halászati térségek fejlesztését szolgálja (mint pl. itt, Finnországban) © Lionel Flageul

Az alap költségvetése a 2007 és 2013 közötti időszakra 4,3 milliárd euró. Az EHA forrásaiból mindegyik halászati ágazat részesülhet, a tengeri és belvízi halászat éppúgy, mint az akvakultúra (azaz a hal-, és kagylótenyésztés, illetve a vízinövények termesztése), valamint a halászati termékek feldolgozása és forgalmazása. Különös figyelemben részesülnek a halászati szektor közelmúltbeli változásai által leginkább érintett halászközösségek.

A projektek finanszírozása a tagállami hatóságok által kidolgozott stratégiai tervek és operatív programok alapján történik. Az Európai Halászati Alap forrásaiból történő finanszírozás öt kulcsfontosságú területe (tengelye) a következő:

  • flottaátalakítás (pl. a halászhajók leselejtezésének támogatása),
  • akvakultúra, feldolgozás és forgalmazás, belvízi halászat (pl. a környezetbarátabb termelési módszerekre történő átállás támogatása),
  • közös érdekeket szolgáló intézkedések (pl. a termékek nyomon követésének, illetve címkézésnek javítása),
  • a halászati térségek fenntartható fejlesztése (pl. a helyi gazdaság változatossá tételének támogatása),
  • az alap kezelésének finanszírozásához nyújtott technikai támogatás.

További információk:

Hivatalos dokumentumok

Axis 4