Euroopan kalatalousrahasto (EKTR) (2007-2013)

Euroopan kalatalousrahasto (EKTR) (2007-2013)

Euroopan kalatalousrahasto (EKTR) (2007-2013)

Euroopan kalatalousrahasto (EKTR) (2007-2013)

Euroopan kalatalousrahasto (EKTR) myöntää rahoitusta kalastusalalle ja rannikkoyhteisöille auttaakseen niitä mukautumaan alan muuttuviin olosuhteisiin ja saavuttamaan taloudellisen vakauden ja ekologisen kestävyyden.

Osa EU:n kalastustuesta menee kalastusalueiden kehittämiseen. Tämä kuva on Suomesta. © Lionel Flageul

EKTR:n budjetti on 4,3 miljardia euroa vuosille 2007–2013. Rahoitusta myönnetään kaikille kalatalouden aloille: meri- ja sisävesikalastukseen, vesiviljelyyn (kalojen, äyriäisten ja vesikasvien kasvatus) sekä kalastustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään rannikkoyhteisöihin, joita alan viimeaikaiset muutokset ovat eniten koetelleet.

Hankkeet rahoitetaan kansallisten viranomaisten laatimien strategiasuunnitelmien ja toimintaohjelmien pohjalta. EKTR:n rahoituksen ensisijaisia toimintalinjoja on viisi:

  • laivaston mukauttaminen (esim. tuki kalastusalusten romuttamiseen)
  • vesiviljely, jalostus ja kaupan pitäminen sekä sisävesikalastus (esim. tuki ympäristöystävällisempiin tuotantotapoihin siirtymiseen)
  • yhteisen edun mukaiset toimenpiteet (esim. tuotteiden jäljitettävyyden tai merkintöjen parantamiseksi)
  • kalastusalueiden kestävä kehittäminen (esim. tuki paikallisen talouselämän monipuolistamiseen)
  • tekninen tuki rahaston hallinnon rahoittamiseen.

Lisää aiheesta

Viralliset asiakirjat

Axis 4