Den Europæiske Fiskerifond (EFF) (2007-2013)

Den Europæiske Fiskerifond (EFF) (2007-2013)

Den Europæiske Fiskerifond (EFF) (2007-2013)

Den Europæiske Fiskerifond (EFF) (2007-2013)

Den Europæiske Fiskerifond (EFF) giver støtte til fiskeriet og lokalsamfund i kystområder, så de kan tilpasse sig nye vilkår i sektoren og blive økonomisk fleksible og økologisk bæredygtige.

En del af EU's støtte til fiskeriet går til udvikling af fiskeriområder, her i Finland. © Lionel Flageul

EFF har et budget på 4,3 mia. euro (ca. 32 mia. kroner) for 2007-2013. Der er finansiering til rådighed for alle erhvervets sektorer – hav- og ferskvandsfiskeri, akvakultur (opdræt af fisk, skaldyr og vandplanter) og forarbejdning og afsætning af fiskevarer. Lokalsamfund, der er særligt hårdt ramt af den senere tids ændringer i fiskeriet, tilgodeses især.

Projekterne finansieres på grundlag af de nationale myndigheders strategiplaner og operationelle programmer. Der er fem prioriterede indsatsområder for EFF-finansiering:

  • tilpasning af flåden (f.eks. støtte til ophugning af fiskerfartøjer)
  • akvakultur, forarbejdning og markedsføring samt ferskvandsfiskeri (f.eks. støtte til en overgang til mere miljøvenlige produktionsmetoder)
  • foranstaltninger af fælles interesse (f.eks. for at forbedre sporbarheden og etiketteringen af fiskevarer)
  • bæredygtig udvikling af fiskeriafhængige områder (f.eks. for at gøre den lokale økonomi mere alsidig)
  • teknisk bistand for at finansiere administrationen af fonden.

Hvis du vil vide mere:

Officielle dokumenter

Axis 4

 

[search:European Fisheries Fund,fleet,aquaculture]
[news:42138]