Evropský rybářský fond (ERF) (2007-2013)

Evropský rybářský fond (ERF) (2007-2013)

Evropský rybářský fond (ERF) (2007-2013)

Evropský rybářský fond (ERF) (2007-2013)

Evropský rybářský fond (EFR) poskytuje finanční prostředky odvětví rybolovu a pobřežním komunitám a pomáhá jim tak přizpůsobit se novým podmínkám a přeměnit se v ekonomicky životaschopné a ekologicky udržitelné odvětví.

Část finančních prostředků, které EU určila pro odvětví rybolovu, putuje do Finska, kde přispívá k rozvoji rybolovných oblastí. © Lionel Flageul

ERF disponuje v období 2007–2013 prostředky ve výši 4,3 miliard eur. Tyto finanční prostředky jsou k dispozici pro všechny oblasti tohoto odvětví – námořní i vnitrozemský rybolov, akvakulturu (tzn. chov ryb, měkkýšů, korýšů a jiných vodních živočichů a pěstování vodních rostlin), zpracování produktů rybolovu a jejich uvádění na trh. Zvláštní pozornost se věnuje rybářským komunitám, které nejvíce zasáhly změny, jimiž odvětví rybolovu prochází v poslední době.

Financování jednotlivých projektů vychází ze strategických plánů a operačních programů, které vytvářejí orgány členských států. Financování z ERF má pět prioritních oblastí neboli os:

  • úprava kapacity loďstva (např. podpora vrakování rybářských plavidel)
  • akvakultura, zpracování produktů rybolovu a jejich uvádění na trh a vnitrozemský rybolov (např. podpora ekologičtějších metod produkce)
  • opatření společného zájmu (např. podpora lepší vysledovatelnosti produktů a jejich lepšího označování)
  • udržitelný rozvoj rybolovných oblastí (např. podpora diverzifikace místní ekonomiky)
  • technická pomoc s financováním správy fondu

Další informace na toto téma:

Úřední dokumenty

Axis 4