Pescuit

Programe operaţionale

Programe operaţionale

Programe operaţionale

Fondul european pentru pescuit (FEP)

Programele operaţionale descriu şi justifică măsurile pe care autorităţile naţionale intenţionează să le sprijine în cadrul diferitelor domenii prioritare (axe) ale Fondului european pentru pescuit, în perioada 2007-2013. Programele includ şi un plan de finanţare care cuprinde bugetul detaliat pentru fiecare an şi sumele alocate diferitelor priorităţi pentru întreaga perioadă de programare.

Programele operaţionale trebuie să fie aprobate de Comisie, care verifică în ce măsură acestea sunt conforme nu doar cu obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului, ci şi cu alte politici şi priorităţi relevante ale UE. De asemenea, programele trebuie să se conformeze planului strategic naţional adoptat de ţara în cauză.

Programele operaţionale adoptate pentru perioada 2007 – 2013