Sajd

Programmi operattivi

Programmi operattivi

Programmi operattivi

Fond Ewropew għas-Sajd (FES)

Il-programmi operattivi jiddeskrivu u jiġġustifikaw il-miżuri li l-awtoritajiet nazzjonali biħsiebhom jappoġġaw taħt l-oqsma ta' prijorità (assi) differenti tal-fond Ewropew għas-sajd għall-2007-2013. Il-programmi jinkludu wkoll pjan ta' finanzjament bil-baġit imqassam għal kull sena u l-ammonti mwarrba għall-prijoritajiet differenti fuq il-perjodu kollu tal-ipprogrammar.

Il-programmi operattivi jridu jiġu approvati mill-Kummissjoni, li tivverifika li huma konsistenti, mhux biss mal-għanijiet tal-PKS iżda anke ma' politiki u prijoritajiet rilevanti oħra tal-UE. Il-programmi jridu jkunu konsistenti mal-pjan strateġiku nazzjonali adottat mill-pajjiż ikkonċernat.

Programmi operattivi adottati għall-perjodu bejn l-2007 - 2013