Halászat

operatív programok

operatív programok

operatív programok

Európai Halászati Alap (EHA)

Az operatív programok ismertetik és megindokolják azokat az intézkedéseket, amelyeket a tagállami hatóságok a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó Európai Halászati Alap különböző prioritásai keretében kívánnak támogatni. A programok emellett tartalmaznak egy, a költségvetést évenkénti bontásban bemutató pénzügyi tervet, amely a teljes programozási időszak tekintetében tételesen rögzíti a különféle prioritásokra előirányozott összegek nagyságát.

Az operatív programokat a Bizottságnak jóvá kell hagynia. Jóváhagyás előtt a Bizottság ellenőrzi, hogy a programok megfelelnek-e a közös halászati politika célkitűzéseinek, valamint egyéb releváns uniós szakpolitikáknak és prioritásoknak. A programoknak összhangban kell lenniük az adott ország által elfogadott nemzeti stratégiai tervvel is.

A 2007 és 2013 közötti időszakra elfogadott operatív programok