Kalastus

Toimintaohjelmat

Toimintaohjelmat

Toimintaohjelmat

Euroopan kalatalousrahasto (EKTR)

Toimintaohjelmissa kuvaillaan ja perustellaan toimenpiteitä, joita kansalliset viranomaiset aikovat tukea Euroopan kalatalousrahaston eri toimintalinjoissa kaudella 2007-2013. Ohjelmiin kuuluu myös rahoitussuunnitelma, jossa esitetään määrärahojen vuosittainen jakautuminen ja eri toimintalinjoihin varatut määrät koko ohjelmakaudella.

Komissio hyväksyy toimintaohjelmat varmistettuaan ensin, että ne ovat yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden sekä muiden asiaa koskevien EU:n politiikkojen ja tavoitteiden mukaisia. Ohjelmien on noudatettava myös kansallista strategiasuunnitelmaa, jonka asianomainen maa on hyväksynyt.

Kaudeksi 2007 – 2013 hyväksytyt toimintaohjelmat