Fiskeri

Operationelle programmer

Operationelle programmer

Operationelle programmer

Den Europæiske Fiskerifond (EFF)

I de operationelle programmer beskriver de nationale myndigheder, hvilke foranstaltninger under Den Europæiske Fiskerifonds prioriterede områder for 2007-2013 de ønsker at støtte og hvorfor. Programmerne omfatter også en finansieringsplan med budgettets fordeling på de enkelte år og en angivelse af de beløb, der er afsat til de forskellige områder i løbet af hele programmeringsperioden.

De operationelle programmer skal godkendes af Kommissionen, som kontrollerer, at de ligger på linje med målene for den fælles fiskeripolitik og med EU's øvrige politikker og prioriteter. Programmerne skal også følge den nationale strategiplan, som det pågældende land har vedtaget.

Operationelle programmer for 2007–2013