Fiske

Nationella strategiska planer – Europeiska fiskerifonden

Nationella strategiska planer – Europeiska fiskerifonden

Nationella strategiska planer – Europeiska fiskerifonden

I sina nationella strategiska planer beskriver EU-länderna hur de vill använda bidrag från Europeiska fiskerifonden för att utveckla fisket och vattenbruket så att det blir mer hållbart.

EU-länderna tar fram sina planer i samråd med kommissionen. Planerna utgör sedan grunden för de operativa program som förhandlas fram.

Nationella strategiska planer