Ribištvo

Nacionalni strateški načrti – Evropski sklad za ribištvo

Nacionalni strateški načrti – Evropski sklad za ribištvo

Nacionalni strateški načrti – Evropski sklad za ribištvo

V nacionalnih strateških načrtih so podatki o tem, kako nameravajo nacionalni organi porabiti sredstva Evropskega sklada za ribištvo za razvoj lastnega ribištva in ribogojnega sektorja ter zagotoviti, da bosta vzdržnejša.

Načrte pripravijo države EU v sodelovanju s Komisijo, nato pa jih posamezne države potrdijo. Nacionalni načrti so podlaga za pogajanja in sprejetje operativnih programov.

Nacionalni strateški načrti