Rybné hospodárstvo

Národné strategické plány – Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH)

Národné strategické plány – Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH)

Národné strategické plány – Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH)

Národné strategické plány obsahujú prehľad o tom, ako vnútroštátne orgány plánujú využiť prostriedky z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na rozvoj vlastného rybárskeho priemyslu a akvakultúry.

Tieto plány sú vypracované v spolupráci s Komisiou a schválené jednotlivými štátmi. Poskytujú základ pre rokovania a schválenie následných operačných programov.

Národné strategické plány