Pescuit

Planurile strategice naţionale - Fondul european pentru pescuit (FEP)

Planurile strategice naţionale - Fondul european pentru pescuit (FEP)

Planurile strategice naţionale - Fondul european pentru pescuit (FEP)

Planurile strategice naţionale prezintă modul în care autorităţile unui stat intenţionează să utilizeze Fondul european pentru pescuit, pentru a dezvolta sectorul pescuitului şi acvaculturii şi pentru a-l face mai durabil.

Ţările UE elaborează planurile în colaborare cu Comisia Europeană, iar apoi le adoptă. Ele reprezintă punctul de plecare pentru procesul de negociere şi de adoptare a programelor operaţionale care decurg ulterior.

Planurile strategice naţionale