Zivsaimniecība

Dalībvalstu stratēģiskie plāni — Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF)

Dalībvalstu stratēģiskie plāni — Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF)

Dalībvalstu stratēģiskie plāni — Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF)

Dalībvalstu stratēģiskajos plānos sniegts pārskats, kā šo valstu iestādes plāno apgūt Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļus, lai attīstītu savu zvejniecības un akvakultūras nozari un uzlabotu tās ilgtspēju.

Dalībvalstis šos plānus izstrādā sadarbībā ar Komisiju, pēc tam katra attiecīgā valsts tos pieņem. Pamatojoties uz valstu plāniem, apspriež un pieņem darbības programmas.

Valstu stratēģiskie plāni