Žuvininkystė

Nacionaliniai strateginiai planai. Europos žuvininkystės fondas

Nacionaliniai strateginiai planai. Europos žuvininkystės fondas

Nacionaliniai strateginiai planai. Europos žuvininkystės fondas

Iš nacionalinių strateginių planų matyti, kaip nacionalinės valdžios institucijos ketina naudoti Europos žuvininkystės fondo lėšas savo šalies žuvininkystės ir akvakultūros sektoriui plėtoti ir padaryti jį tvaresnį.

Planus Europos Sąjungos šalys rengia tardamosi su Europos Komisija, po to šalys juos priima. Nacionaliniai planai – vėlesnių derybų dėl veiklos programų ir jų priėmimo pagrindas.

Nacionaliniai strateginiai planai