Kalastus

Kansalliset strategiasuunnitelmat – Euroopan kalatalousrahasto (EKTR)

Kansalliset strategiasuunnitelmat – Euroopan kalatalousrahasto (EKTR)

Kansalliset strategiasuunnitelmat – Euroopan kalatalousrahasto (EKTR)

Kansalliset strategiasuunnitelmat osoittavat, miten kansalliset viranomaiset aikovat käyttää Euroopan kalatalousrahastosta saatua rahoitusta kehittääkseen omaa kalastus- ja vesiviljelysektoriaan ja tehdäkseen siitä entistä kilpailukykyisemmän.

EU-maat laativat suunnitelmat käyden vuoropuhelua komission kanssa, minkä jälkeen kukin maa vahvistaa oman suunnitelmansa. Kansalliset suunnitelmat muodostavat pohjan toimintaohjelmista myöhemmin käytäville neuvotteluille ja niiden hyväksynnälle.

Kansalliset strategiasuunnitelmat