Kalandus

Liikmesriikide strateegiakavad – Euroopa Kalandusfond (EKF)

Liikmesriikide strateegiakavad – Euroopa Kalandusfond (EKF)

Liikmesriikide strateegiakavad – Euroopa Kalandusfond (EKF)

Riikide strateegiakavad annavad ülevaate sellest, kuidas liikmesriikide asutused kavatsevad oma kalandus- ja vesiviljelussektori arendamiseks ning selle jätkusuutlikumaks muutmiseks Euroopa Kalandusfondi kasutada.

Kavad on koostatud liikmesriikide ja komisjoni koostöös ning seejärel vastava riigi poolt vastu võetud. Liikmesriikide kavad on aluseks läbirääkimistele ja neile järgnevale tegevuskavade vastuvõtmisele.

Liikmesriikide strateegiakavad