Fiskeri

Nationale strategiplaner – Den Europæiske Fiskerifond (EFF)

Nationale strategiplaner – Den Europæiske Fiskerifond (EFF)

Nationale strategiplaner – Den Europæiske Fiskerifond (EFF)

De nationale strategiplaner giver et overblik over, hvordan de nationale myndigheder vil bruge midler fra Den Europæiske Fiskerifond til at udvikle fiskeri og akvakultur i deres land og opnå større bæredygtighed.

Planerne udvikles af EU-landene i dialog med Kommissionen og vedtages derefter af de enkelte lande. De nationale planer danner så grundlag for forhandlingerne om og vedtagelsen af de operationelle programmer.

Nationale strategiplaner