Rybolov

Národní strategické plány – Evropský rybářský fond (ERF)

Národní strategické plány – Evropský rybářský fond (ERF)

Národní strategické plány – Evropský rybářský fond (ERF)

Národní strategické plány uvádějí přehled opatření, v jejichž rámci hodlají orgány jednotlivých zemí využít prostředky z Evropského rybářského fondu v zájmu udržitelnějšího rozvoje odvětví rybolovu a akvakultury.

Tyto plány vytvářejí členské státy EU ve spolupráci s Komisí a každá země si je schvaluje zvlášť. Představují základ k pozdějšímu jednání o operačních programech a k jejich schvalování.

Národní strategické plány