Рибарство

Национални стратегически планове - Европейски фонд за рибарство (ЕФР)

Национални стратегически планове - Европейски фонд за рибарство (ЕФР)

Национални стратегически планове - Европейски фонд за рибарство (ЕФР)

Националните стратегически планове предоставят преглед на начините, по които националните компетентни органи възнамеряват да използват Европейския фонд за рибарство, за да развият своите сектори на рибарството и аквакултурата и да ги направят по-устойчиви.

Плановете се разработват от страните от ЕС в диалог с Европейската комисия, след което се приемат от съответната страна. Националните планове предоставят база за договарянето и приемането на последващите оперативни програми.

Национални стратегически планове