Ribištvo

Previous funding periods

Previous funding periods

Previous funding periods

Evropski sklad za ribištvo (2007-2013)

Evropski sklad za ribištvo (ESR) s finančnimi sredstvi pomaga ribiški industriji in obalnim skupnostim pri prilagajanju na spremenjene razmere, da bi ribiški sektor lahko na okolju prijazen način gospodarsko preživel.

Read more

Finančni instrument za usmerjanje ribištva (FIUR) 1994–2006

Finančni instrument za usmerjanje ribištva se je začel uporabljati leta 1994 kot podpora ribištvu Evropske unije. Leta 2007 ga je nadomestil Evropski sklad za ribištvo (ESR), ki bolj poudarja trajnost evropskega ribištva, uvaja enostavnejše postopke delovanja in upošteva potrebe razširjene EU s 27 državami članicami.

Finančni instrument za usmerjanje ribištva je presežno zmogljivost flote uravnaval z večletnimi usmerjevalnimi programi, ki jih je leta 2002 nadomestil sistem vstopa/izstopa.

Uradni dokumenti

Navodila za uporabo Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (2003) (brošura)

Vmesne ocene FIUR (2000–2006) – povzetek

Naknadno vrednotenje FIUR (2000–2006)