Rybné hospodárstvo

Previous funding periods

Previous funding periods

Previous funding periods

Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH) (2007-2013)

Z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo sa poskytujú prostriedky, ktoré rybársky priemysel a pobrežné komunity potrebujú na prispôsobenie sa meniacim podmienkam a posilnenie svojej hospodárskej rentability a ekologickej udržateľnosti.

Read more

Finančný nástroj na usmerňovanie rybného hospodárstva (FIFG) 1994 – 2006

Podpora rybárskeho priemyslu z tohto nástroja sa začala v roku 1994. V roku 2007 bol nahradený Európskym fondom pre rybné hospodárstvo (EFRH), ktorý viac zohľadňuje nový dôraz na udržateľnosť odvetvia. EFRH má jednoduchšie prevádzkové postupy a bol vytvorený s cieľom reagovať na potreby rozšírenej EÚ s 27 členskými štátmi.

V rámci FIFG sa otázka nadmernej kapacity flotily riešila prostredníctvom viacročných usmerňovacích programov (MAGP). V roku 2002 boli tieto viacročné programy nahradené schémou vstupu/výstupu.

Úradné dokumenty

Pokyny týkajúce sa využitia finančného nástroja na usmerňovanie rybného hospodárstva (2003) (brožúra)

Priebežné hodnotenia FIFG (2000 – 06) – zhrnutie

Následné hodnotenie Finančného nástroja na usmerňovanie rybného hospodárstva (2000 – 06)