Pescuit

Previous funding periods

Previous funding periods

Previous funding periods

Fondul european pentru pescuit (FEP) (2007-2013)

Fondul european pentru pescuit (FEP) finanţează industria pescuitului şi comunităţile din zonele de coastă, pentru a le ajuta să se adapteze la condiţiile în permanentă schimbare şi să-şi consolideze poziţia economică şi durabilitatea ecologică.

Read more

Instrumentul financiar pentru orientarea pescuitului (IFOP) 1994-2006

Instrumentul financiar pentru orientarea pescuitului (IFOP) a fost lansat în 1994. În 2007, a fost înlocuit de Fondul european pentru pescuit (FEP), creat pentru a răspunde mai bine conceptului de durabilitate. FEP dispune de proceduri operaţionale mai simple şi reflectă necesităţile unei Uniuni extinse la 27 de state membre.

În conformitate cu IFOP, problema capacităţii excedentare a flotei a fost abordată prin programele de orientare multianuale. În 2002, acestea au fost înlocuite de sistemul de „intrare/ieşire”.

Documente oficiale

Instrucţiuni privind folosirea Instrumentului financiar pentru orientarea pescuitului (2003) (broşură)

Evaluări intermediare ale IFOP (2000-2006) – rezumat

Evaluarea ex-post a IFOP (2000-2006)