Rybołówstwo

Previous funding periods

Previous funding periods

Previous funding periods

Europejski Fundusz Rybacki (EFR) (2007-2013)

Europejski Fundusz Rybacki (EFR) zapewnia sektorowi rybołówstwa i społecznościom nadbrzeżnym finansowanie, które ma im pomóc w dostosowaniu do zmieniających się warunków i uzyskaniu odporności na nagłe zmiany gospodarcze oraz zrównoważenia ekologicznego.

Read more

Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa (IFOR) 1994-2006

IFOR zaczęto stosować w 1994 r. w celu wsparcia sektora rybołówstwa UE. W 2007 r. zastąpiono go Europejskim Funduszem Rybackim (EFR), który jest ściślej związany z nową polityką na rzecz zrównoważenia. Procedury działania EFR są prostsze, a ponadto odpowiada on na potrzeby rozszerzonej UE skupiającej aż 27 państw członkowskich.

W ramach IFOR zajęto się kwestią nadmiernej zdolności połowowej floty i ustanowiono wieloletnie programy orientacji (MAGP). W 2002 r. programy te zastąpiono systemem wprowadzania statków do floty i wyprowadzania statków z floty.

Dokumenty oficjalne

Wskazówki dotyczące stosowania Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (2003) (ulotka)

Śródokresowe oceny IFOR (2000-2006) - podsumowanie

Ocena ex post Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (2000−2006)