Sajd

Previous funding periods

Previous funding periods

Previous funding periods

Il-Fond Ewropew għas-Sajd (FES)

Il-Fond Ewropew għas-Sajd (FES) jipprovdi finanzjament għall-industrija tas-sajd u l-komunitajiet tal-kosta biex jgħinhom jadattaw għall-kundizzjonijiet li jinbidlu fis-settur u jsiru ekonomikament b'saħħithom u ekoloġikament sostenibbli.

Read more

Strument Finanzjarju għall-Gwida tas-Sajd (SFGS) 1994-2006

L-SFGS kien imniedi fl-1994 biex jappoġġa finanzjarjament is-settur tas-sajd tal-UE. Fl-2007 ħadlu postu l-Fond Ewropew għas-Sajd (FES), li jimxi iktar id f'id mal-enfasi ġdida tas-sostenibbiltà. Il-FES għandu proċeduri operattivi iktar sempliċi u twaqqaf biex jirrifletti l-bżonnijiet ta' UE b'27 Stat Membru.

Taħt l-SFSG, il-kapaċità żejda tal-flotta kienet indirizzata permezz tal-programmi ta' gwida multi-annwali (PGMA). Fl-2002, il-PGMA tneħħew u ħaditilhom posthom l-iskema tad-dħul/ħruġ.

Dokumenti uffiċjali

Struzzjonijiet kif tuża l-istrument finanzjarju għall-gwida tas-sajd (2003) (fuljett)

Evalwazzjonijiet f'nofs il-perjodu tal-SFGS (2000-06) - taqsira

Evalwazzjoni ta' wara tal-SFGF (2000-06)