Kalastus

Previous funding periods

Previous funding periods

Previous funding periods

Euroopan kalatalousrahasto (EKTR) (2007-2013)

Euroopan kalatalousrahasto (EKTR) myöntää rahoitusta kalastusalalle ja rannikkoyhteisöille auttaakseen niitä mukautumaan alan muuttuviin olosuhteisiin ja saavuttamaan taloudellisen vakauden ja ekologisen kestävyyden.

Read more

Kalatalouden ohjauksen rahoitusväline (KOR) 1994-2006

KOR perustettiin vuonna 1994 EU:n kalastusalan tueksi. Vuonna 2007 se korvattiin Euroopan kalatalousrahastolla (EKTR), joka on laadittu selvemmin uuden kestävyyttä koskevan painopisteen mukaiseksi. EKTR:llä on yksinkertaisemmat toimintatavat, ja se on suunniteltu vastaamaan 27 jäsenvaltiosta muodostuvan laajentuneen EU:n tarpeita.

KOR:n aikana laivaston ylikapasiteettiongelmia pyrittiin ratkaisemaan monivuotisilla ohjausohjelmilla (MOO). MOO:t korvattiin vuonna 2002 laivastoon lisäämistä ja laivastosta poistoa koskevalla järjestelyllä.

Viralliset asiakirjat

Kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen käyttöohjeet (2003) (esite)

KOR:n väliarvioinnit (2000-2006) - tiivistelmä

KOR-ohjelmien (2000–2006) jälkiarviointi