Fiskeri

Previous funding periods

Previous funding periods

Previous funding periods

Den Europæiske Fiskerifond (EFF) (2007-2013)

Den Europæiske Fiskerifond (EFF) giver støtte til fiskeriet og lokalsamfund i kystområder, så de kan tilpasse sig nye vilkår i sektoren og blive økonomisk fleksible og økologisk bæredygtige.

Læs mer

Det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet (FIUF) 1994-2006

Det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet blev sat i værk i 1994 for at støtte EU's fiskerisektor. I 2007 blev det erstattet af Den Europæiske Fiskerifond (EFF), som var mere velegnet til at opfylde det nye mål om bæredygtighed. EFF har et enklere regelgrundlag og passer bedre til et EU med 27 medlemslande.

Under instrumentet til udvikling af fiskeriet blev flådens overkapacitet håndteret gennem flerårige udviklingsprogrammer. I 2002 blev programmerne erstattet af tilgangs-/afgangsordningen.

Officielle dokumenter

Vejledning i det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet (2003) (folder)

Midtvejsevalueringer af det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet (2000-2006) – resumé

Efterfølgende evaluering af det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet (2000-2006)