Рибарство

Previous funding periods

Previous funding periods

Previous funding periods

Европейски фонд за рибарство (ЕФР) (2007-2013)

Европейският фонд за рибарство (ЕФР) предоставя финансиране на риболовната индустрия и крайбрежните общности, за да им помогне да се приспособят към променящите се условия в сектора и да бъдат икономически издръжливи и екологично устойчиви.

Read more

Финансов инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР) 1994—2006 г.

ФИОР стартира през 1994 г. с цел да подпомага риболовния сектор в ЕС. През 2007 г. е заменен с Европейския фонд за рибарство (ЕФР), който е пригоден към новите приоритети за устойчивост. ЕФР има по-опростени оперативни процедури и е създаден в отговор на нуждите на разширения ЕС и на неговите 27 държави-членки.

В рамките на ФИОР разрешение на проблема със свръхкапацитета на риболовния флот се търсеше посредством многогодишни програми за ориентиране. През 2002 г. многогодишните програми за ориентиране бяха заменени с режима за вписване и отписване.

Официални документи

Инструкции за използване на Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството (2003 г) (брошура)

Средносрочна оценка на ФИОР (2000—2006 г.) - резюме

Ex post оценка на ФИОР (2000-2006 г.)