Visserij

Europees Netwerk van visserijgebieden (FARNET)

Europees Netwerk van visserijgebieden (FARNET)

Europees Netwerk van visserijgebieden (FARNET)

FARNET is een gemeenschap van mensen die betrokken zijn bij CLLD: de vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling in het kader van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV). Het gaat om vertegenwoordigers van plaatselijke actiegroepen voor de visserij (FLAG’s) en beheersautoriteiten, en burgers en deskundigen uit de hele EU.

Het beheer van de vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling (CLLD) is uitbesteed aan lokale partnerschappen tussen de particuliere sector, lokale overheden en het maatschappelijk middenveld. Deze zogenaamde plaatselijke actiegroepen voor de visserij (FLAG’s) financieren lokale projecten op basis van een strategie die is afgestemd op de lokale behoeften en mogelijkheden.

Vanuit de gemeenschap geleide ontwikkeling is het EFMZV-vervolg op de gebiedsspecifieke aanpak van het oude visserijfonds (EVF). Zij biedt lokale gemeenschappen nieuwe mogelijkheden om de talrijke problemen voor in kust- en visserijgebieden in de EU het hoofd te bieden. Voortbouwend op de meer dan 10.000 projecten die in de periode 2007-2014 steun hebben gekregen, krijgen lokale gemeenschappen nu ook de mogelijkheid om CLLD-subsidies te combineren met geld dat ze van het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) krijgen.

De Europese Commissie heeft een FARNET-ondersteuningsteam opgericht dat hulp moet bieden bij de uitvoering van CLLD. Dit team probeert in nauwe samenwerking met directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij (DG MARE), de nationale overheden, de nationale netwerken van visserijgebieden, de FLAG's en andere bij CLLD betrokken organisaties een leerplatform te ontwikkelen, dat de groeiende kennis en ervaring die met CLLD in visserijgebieden in heel Europa is opgedaan, moet bundelen.

Contactgegevens:

FARNET Support Unit
Wetstraat 38, bus 2
B – 1040 Brussel
Tel. + 32 2 613 26 50
E-mail: info@farnet.eu
Website: FARNET

FARNET data jobs FARNET data network

FARNET data projects